Зареждане...

„Премиер ПЛ” АД

„Премиер ПЛ” АД град Плевен е част от групата на „Синергон холдинг” АД.
Дружеството е с традиции от преди 70 години в производството на дограма и мебелно обзавеждане.

Ключът към успеха на „Премиер ПЛ” АД се крие в постоянството към целта, а тя е:
комбинация от качество, дизайн и кратки срокове на изпълнение.
Сътрудничеството с „Премиер ПЛ” АД винаги е в дух на коректност и взаимен интерес.